Úhrady 2019

15.03.2018 10:21

Vážené kolegyně, kolegové, dne 8.3. 2018 jsem byl na jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví Ing. Helenou Rögnerovou. Předmětem naší schůzky bylo téma úhrad domácí zdravotní péče. Přesněji řečeno podfinancovaných úhrad, navíc zasažených nesystémovou regulací. Paní náměstkyně sdílí naše problémy a uvědomuje si problém výkonového financování péče. Domácí péče je zařazena do skupiny ambulantních zařízeních, kterých se v loňském roce finanční podpora na mzdy sester netýkala. Bývalý ministr zajistil tuto podporu pouze lůžkovým zařízením a nesystémově přerozdělil prostředky na optimalizaci platů sester. Nadějí, kterou zmínila paní náměstkyně, je současné dohadovací řízení, na kterém společně s ostatními segmenty předložíme návrh, který prokazuje dlouhodobou stagnaci úhrad domácí péče oproti stoupajícím přímým i nepřímým nákladům. 

Další vizí MZČR a ČAS je dosažení změny způsobu úhrad domácí péče. MZČR a VZP jsou nakloněny změnám v principech financování DP. Základním principem by z našeho pohledu měla být efektivní odměna za dobrou práci sestry (musí být měřitelná), dalším principem by měla být spravedlnost financování služeb mezi jednotlivými poskytovateli (nemůže být rozdíl v regulacích) a v neposlední řadě to celé musí být ufinancováno z objemu prostředků zdravotního pojištění. MZČR a VZP má vůli jednat o pilotním ověření nových principů úhrad, které je ovšem třeba předložit. Výbor sekce domácí péče na metodice pracuje. Pokud jsou mezi Vámi poskytovatelé, kteří se chtějí na pilotním ověření podílet, prosím kontaktujte nás na adrese cas-dp@seznam.cz. Rádi bychom k tomuto účelu vytvořili pracovní skupinu. Děkujeme a těšíme se na konferenci.

Jiří Kabát