Současný stav vyjednávání na rok 2020

12.09.2019 10:40

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás informovat o závěru dohodovacího řízení a situaci, ve které se nyní nacházíme. 

S ohledem na loňské zkušenosti, kdy nám MZ ČR slíbilo finanční podporu po podpisu nevýznamné dohody, jsme se dohodli, že slibů bylo dost a budeme akceptovat pouze písemnou dohodu, která bude krýt náklady tak, abychom nemuseli vykazovat péči v rozporu s metodikou nebo přetěžovat sestry v přímé péči. 

Sekce domácí péče po celý rok pracuje v rámci segmentu domácí péče a je součástí jednotného postupu s Charitou ČR, ADP a Sdružením poskytovatelů. Ze segmentu se pro nás z neznámých důvodů oddělilo Grémium manažerů pod vedení Mgr. Brožkové a přidalo se na stranu zdravotních pojišťoven a MZ ČR s tím, že podporují malé navýšení úhrad. Přiznám se, že jsem to dodnes nepochopil.

Vycházíme z jednoduché logiky, že sestra, která vykazuje 12 a více návštěv (průměrné délky) je dlouhodobě přetížená a péče se stává nekvalitní. Argumenty, že více než 12 návštěv denně nemá vliv na kvalitu a přetížení sestry v domácí péči, neakceptuji, protože jsem si to sám zkusil. Méně než 12 návštěv denně je finanční propadák, protože v době, kdy čelíme 40 000 platům sester, musíme vytvořit na jeden úvazek obrat min. 80 000 Kč tak, aby byly ufinancovány všechny zákonné povinnosti týkající se poskytování péče.

První návrh jsme předložili zdravotním pojišťovnám s požadavkem, který prezentoval maximální zmírnění regulací, protože jsme indikovaná péče a nemůžeme nést sankce za to, že jsme povinni péči poskytnout. 

Druhý návrh jsme předložili se současnou regulací a s navýšením cca o 38 %. Toto navýšení propočítali odborníci tak, abychom dosáhli stavu, kdy sestra za odpracovanou pracovní dobu dosáhne na průměrný hrubý plat. Pracovali jsme s osobními náklady v registračním listu. 

Třetí návrh jsme předložili stejný s tím, že ho nepožadujeme na příští rok, ale chceme toto navýšení rozpustit do dvou let tak, jak si to dojednali v loňském roce praktičtí lékaři a náš návrh nebyl skokový. Tento návrh byl kompromisem diskutovaného skokového navýšení. 

Ani jeden z návrhů zdravotní pojišťovny neakceptovaly a třetím se ani nezabývaly, protože měly jasné zadání. Jediným shodným bodem byly skupiny DG, které představují náročnou, přesněji řečeno zdlouhavou péči.

První návrh zdravotních pojišťoven představoval kritéria, která mají několik indikátorů, které VZP prezentuje jako kvalitní péči. Z mého pohledu to nejsou indikátory kvality, nýbrž indikátory časové náročnosti, která má být uhrazena v rámci časových výkonů v adekvátní hodnotě reálných nákladů ošetřovatelské péče. Kvalitu totiž nikdo neměří.
1.    Dané procento pacientů s materiálovými výkony
2.    Dané procento pacientů s vykázanými víkendy
3.    Vybrané DG

Nicméně po splnění těchto indikátorů by DP opravdu mohla dosáhnout 12% navýšení, které pojišťovny a ministr stále v té době prezentoval. Abychom ověřili složité vzorce v praxi, navštívili jsme ÚZIS a prof. Dušek byl tak hodný, že nám tento vzorec aplikoval do dat zdravotních pojišťoven na rok 2018. A světe div se – maximálního navýšení by dosáhlo cca 20–25 % agentur domácích péče, protože pojišťovny do návrhu zakotvily uvolněnou regulaci pouze na hlavní DG. To znamená, že pokud budete u pacienta s demencí ošetřovat defekt na noze, který bude jako hlavní DG, je tento pacient dle pojišťoven méně náročný oproti tomu, kdy má základní DG demenci.


75 % poskytovatelů by na maximální navýšení nedosáhlo. 20 % poskytovatelů by nedostalo nic a při 3% inflaci by tak měli horší úhrady než v tomto roce. Druhý návrh pojišťoven byl ještě horší, protože se pojišťovny urazily, že jsme nepřijali ten první. Tento způsob vyjednávání jsem nikdy nezažil. No a to byl konec dohodování. Byl to jednoznačně diktát.

Nicméně povinnost rozhodnout, jaké budou úhrady pro rok 2020, přešla na MZ ČR. Stav byl takový, že MZ ČR překlopilo návrh ZP do úhradové vyhlášky tak, jak byl. Následně jsme jednotlivé body opět připomínkovali. V současné době se podařilo MZ ČR přesvědčit o navýšení hodnoty bodu dopravy na 1 Kč. Ve spojení s navýšením počtu bodů, které jsme prosadili v pracovní skupině pro seznam výkonů je navýšení úhrady velmi pozitivní. Tuto práci jsme odvedli i za lékaře, protože se jedná o výkon 10, který využívají i jiné lékařské obory.

Jelikož jsme v dohodovacím řízení čelili jednoznačně diktátu, obrátili jsme se několikrát na pana ministra s našimi argumenty a třetím kompromisním návrhem na postupné navýšení hodnoty bodu výkonu a posunutí regulační hranice. Bohužel bez úspěchu.

Následně proběhlo jednání krizového štábu, na kterém ministr sdělil, že nám v úhradové vyhlášce ještě přidali a náměstek VZP tam opakovaně tvrdil, že všem DP doplatí regulace na 2018, že to máme očekávat. Já mu po zkušenosti nevěřím, ale bylo tam dost svědků.

Dohodovací řízení proto neberu jako neúspěch a rozhodně nekončí. Pouze se přesunulo na MZ ČR a předsedu vlády pana Babiše. Na středečním jednání jsme panu premiérovi předložili naše požadavky, které jsou nastaveny na stabilizaci domácí péče. Jednalo se o navýšení o 1 miliardu na 3,2 miliardy Kč. Pan premiér nám sdělil, že pokud chceme navýšit o jednu miliardu, tak že 400 milionů už máme (to je v návrhu úhradové vyhlášky, kterou jsme nedostali a předpokládám, že je v této částce zohlednění navýšení dané dopravy) a zbývá 600 milionů. To si zapsal a oznámil nám, že ho čeká jednání s řediteli zdravotních pojišťoven. Každopádně nám i v médiích tvrdí, že část peněz z přebytků zdravotních pojišťoven určitě rozpustí. Domácí péče má tak v rámci krizového štábu napříč celého segmentu jasně definované prostředky, které potřebuje ke stabilizaci a následnému rozvoji péče.

Rád bych požádal poskytovatele DP, kteří jdou proti navýšení pro stabilizaci segmentu, ať se zdrží svých jednání, protože pouze většině poskytovatelů škodí. Pan ministr je ovlivňován těmito lobbisty a dostává mylné informace. Pak na schůzce u premiéra čelí zbytečně kritice ze všech stran.
 

Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu, kterou nám mnozí vyjadřují prostřednictvím sociálních sítí a dostupných médií. 

Jiří Kabát