Rezignace předsedy sekce Domácí péče

14.10.2019 08:18

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám oznámit, že jsem rezignoval na funkci člena prezídia České asociace sester a předsedu Sekce domácí péče. Navíc ukončuji členství v této organizaci. 

Důvodem jsou diametrálně rozdílné názory na financování zdravotnictví, potažmo odměňování sester. Prezidentka ČAS nepodpořila činnost Sekce domácí péče, která je členem krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví a postavila se proti  našim požadavkům na navýšení úhrad do domácí péče. Z tohoto důvodu je pro mne nepřijatelné, abych pro prezidium nadále vykonával jakoukoli činnost.

Odcházím v době, kdy je největším zájmem prezidia uzákonit komoru nelékařů a stanovit povinnou registraci pro všechny sestry a zdravotnické nelékařské pracovníky. Proč? Protože ČAS je kolabující organizace a každým rokem se zmenšuje její členská základna. Tak si jí jednoduše vylepší povinnou registrací. Nyní se ukázalo, že pak tato komora bude nejspíš nástrojem ministra zdravotnictví k manipulaci jeho zájmů. Takovou komoru v žádném případě nesmíme připustit. Ztratíme tak nezávislost a sestry budou stále na okraji zájmu českého zdravotnictví.

Má činnost v zastupování všeobecných sester ale nekončí. Dokončím práci v krizovém štábu za vylepšení podmínek všech sester, nejenom sester v domácí péči. Dále budu pracovat v rámci segmentu ve Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče z.s..Pokud získáme plné moci od poskytovatelů, budeme je zastupovat dále při dohodovacím řízení na rok 2021. V případě vašeho zájmu můžete zaslat kontakty na email: jiri.kabat@seznam.cz a my se vám rádi ozveme.  

Závěrem bych rád zdůraznil, že jsem velmi rád, že jsme tlakům zdravotních pojišťoven a MZ ČR nepodlehli a důstojně hájíme pozice všeobecných sester v domácí péči. 

Jiří Kabát

bývalý člen prezidia ČAS a předseda sekce DP