První jednání o cenách na rok 2020

08.04.2019 07:45

První část dohodovacího řízení neskončila dohodou. Jednání se účastnily všechny zdravotní pojišťovny a zástupce MZ ČR.  Za naši stranu (925) byli přítomni pouze zástupci ADP ČR, ČAS a Charita.  Za celý segment byla navíc přizvána MUDr. Mgr. Záleská, jako právní poradce pro odbornost 925. Představy pojišťoven jsou významně odlišné od potřeb agentur DP. Pojišťovnami navrhované navýšení úhrad o 4 % pokrývá pouze inflaci dvou let. Výsledkem tak není žádné navýšení. Beru to jako výsměch – navíc jako prozíravou taktiku. Nepřidat nic a pak jen něco málo. Pan náměstek Ing. David Šmehlík, MHA ve své dlouhé řeči argumentoval svou odpovědností za celé zdravotnictví a potřebu navyšování do všech segmentů. V rámci segmentu domácí péče se opakovaně opíral o nutnost podpořit dětskou paliativní péči. 

Během hodinového jednání jsme se dostali pouze na téma PURO. Náš návrh prezentuje zrušení tohoto regulačního mechanizmu, který je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Navrhujeme přejít na regulaci objemu péče s tím, že nebude zastropována a péče vykázána nad hodnotu referenčního období bude hrazena s nižší hodnotou bodu. Opíráme se o skutečnost, že domácí péče je péče, která podléhá indikaci a nelze jí odmítnout. Komentáře pojišťoven, že ovládáme praktické lékaře a péči si optimalizujeme, odmítáme. K výši hodnoty péče jsme se na této schůzce nedostali. To je tématem dalšího jednání, které je domluveno na půdě VZP, což pro nás znamená jistou nevýhodu (zkušenosti z minulého roku). Letos jsme rádi, že na tomto jednání bude přítomen zástupce svazových pojišťoven, a tak se to opět nezvrhne v agresivní výstupy.

Jsme připraveni jednat o navýšení, které pomůže vyvést domácí péči z krize. V opačném případě se nedohodneme a využijeme všechny nástroje sociální politiky, aby tato péče nebyla úplně zničena. Závěrem bych chtěl poděkovat zástupcům segmentu DP paní Kondelíkové, Kučerové a Sedlákové, za to že společně s Českou asociací sester vyjednávají jako jeden subjekt.

Jiří Kabát – předseda Sekce DP