Pracovní skupina VZP

25.10.2018 08:52

Dne 23.10.2108 proběhlo první jednání pracovní skupiny, kterou svolal náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Ing. David Šmehlík. Cílem této skupiny má být vymezení nové strategie domácí péče. Jednání se účastnili zástupci organizací, které tvoří segment domácí péče. Hlavním a úvodním tématem bylo podfinancování domácí péče, které jsme společně prezentovali. Pan náměstek slíbil, že do 14 dnů provede vyhodnocení první poloviny roku, a pokud to bude ekonomicky schůdné, nabídnou bonifikace, které zmírní dopady regulace. Dalším bodem jednání byla regulace PURO, které je pro další roky pro domácí péče neúnosné a musí se odstranit. V této věci se bude dále jednat. Poslední téma bylo jednání o nové strategii domácí péče, zejména v souvislosti se zkracováním hospitalizace v lůžkových zařízeních. 

Můj osobní pohled na budoucnost domácí péče je jednoznačný. V tuto chvíli je podfinancovaná. Pokud organizace vydělávají na stávajících úhradách, tak zkracují časy, nebo přetěžují a špatně odměňují sestry. Ze současných úhrad, a to včetně režie nelze dosáhnout na platy, které jsou nabízeny v lůžkových zařízeních, kam míří nařízená finanční podpora MZČR.

Pokud nepřidáme do tohoto segmentu peníze, musíme posílit kompetence sester, které nebudou organizovány metodikou VZP a indikací lékařů, ale zorganizují si práci samy, přičemž musí mít mandát na to, aby do péče zapojily i ruce jiných osob, např. samotného pacienta, pečující rodinu, pracovníky v sociálních službách, sanitáře nebo sestry S1. Práce všeobecná sestry domácí péče se musí více posunout do role case managementu a musí být dostatečně zaplacená. Inspiraci lze hledat v zahraničí.

Jiří Kabát

předseda sekce DP ČAS