Pracovní skupina pro koncepční řešení domácí péče

30.05.2018 11:07

Vážené kolegyně, pan ministr bude jmenovat pracovní skupinu pro koncepční řešení domácí péče. ČAS bude mít v této skupině svého zástupce, nejspíš to budu já. Výstupy z pracovní skupiny budeme publikovat na těchto stránkách.

Jiří Kabát

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že příkazem ministra zdravotnictví p. Mgr. et Mgr. Vojtěcha Adama byla zřízena Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče (dále jen „PS DP“) v ČR. V této souvislosti Vás žádáme o zaslání jména nominovaného zástupce, a to nejpozději do středy dne 6.6.2018na adresu: reanta.jerabkova@mzcr.cz

Zároveň Vás zveme k druhému jednání Pracovní skupiny, které se uskuteční ve středu dne 27.6.2018 od 10.00 hod. na MZČR, místnost č. 223k.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do pátku dne 22. června 2018 e-mailem na adresu: renata.jerabkova@mzcr.cr

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Alice Strnadová

Mgr. Alice Strnadová, MBA