Podpořte lepší podmínky pro domácí péči

18.01.2017 14:47

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nadcházející rok máme velkou příležitost vyjednat změny úhradového systému ve prospěch poskytovatelů domácí péče – tak abychom v roce 2018 mohli v našich organizacích pracovat za lepších podmínek. Jedná se především o navýšení úhrad a kompetencí, které nebudou v plné výši závislé pouze na indikaci lékaře.

V letošním roce jsem se účastnil setkání na Ministerstvu zdravotnictví, z něhož vyplynulo, že pro další jednání na MZ bude v této věci klíčový ten partner, který doloží nejsilnější přímou podporu ze strany poskytovatelů domácí ošetřovatelské péče. Podle sdělení hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové bude mandát pro jednání záviset na počtu předložených plných mocí od jednotlivých poskytovatelů (za organizaci vždy jedna plná moc).

Domnívám se, že takovým silným partnerem v jednáních by měla být právě naše Sekce domácí péče v rámci České asociace sester. Chceme hájit zájmy sester a poskytovatelů péče a dbát na její kvalitu a efektivitu. Nyní máme příležitost využít našeho dobrého jména a synergie a aktivně a pozitivně ovlivnit nelehká, ale důležitá jednání.

Rád bych Vás proto za ČAS požádal o spolupráci, bez které našich společných cílů nedosáhneme. Jak jsem zmínil výše, důležití aktéři jednání (MZ, pojišťovny) budou brát v potaz toho, kdo plných mocí předloží nejvíce. Proto si Vás dovoluji požádat o zplnomocnění Sekce domácí péče k dílčím jednáním a dohadovacímu řízení ve věci změn úhradového systému ve prospěch poskytovatelů domácí péče. Pokud chcete naše úsilí podpořit, zašlete prosím plnou moc na adresu:

Česká asociace sester
Sekce domácí péče
Londýnská 15
120 00 Praha 2

 Plná moc ke stažení zde  

Děkujeme za Vaši důvěru a můžeme slíbit, že veškerá jednání uskutečníme ve prospěch všech organizací a pravidelně vás o nich budeme informovat. Na těchto stránkách bude zpřístupněna diskuze pro prezentaci názorů a potřeb organizací, které nás zplnomocní, abychom získali co nejvíc informací pro tvorbu programu vyjednávání. Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na mne prosím obrátit.

Jiří Kabát
předseda výboru Sekce domácí péče