Pilotní projekt

08.04.2019 10:53

Vážené kolegyně, kolegové, jak jsem psal v předchozích příspěvcích, situace v dalších 15 letech nebude dobrá. Stávající principy a úhrady domácí péče nebudou pro stát únosné. Před 14 dny proběhlo jednání na MZ ČR jehož předmětem byla realizace pilotního programu nového principu ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Nový princip musí respektovat princip spravedlnosti, kvality a ekonomické udržitelnosti. Krátkodobým opatřením musí být jednoznačně navýšení úhrad ve stávajícím systému tak, abychom segment stabilizovali – to s pilotním projektem nesouvisí. Z dostupných dat ale víme, že z dlouhodobého hlediska to bude pro stát neúnosné. Navíc bude nedostatek sester, a proto je třeba hledat jiné způsoby poskytování komplexní ošetřovatelské péče. Komplexní znamená to, že se ošetřovatelská péče zajišťuje na dvou úrovních: 

zajištění léčebného procesu + diagnostika a vyřešení ošetřovatelských problémů = komplexní ošetřovatelská péče

Nyní zdravotní pojišťovny hradí pouze část péče (zajištění léčebného procesu), tedy pouze to, co indikuje lékař. Důsledkem toho jsou častější hospitalizace a méně efektivní léčebný proces. V domácím prostředí je mnoho aspektů, které negativně ovlivňují zdraví a léčbu pacienta. Pokud nemá sestra prostor na jejich diagnostiku a řešení, nemůžeme hovořit o komplexní ošetřovatelské péči.

Pilotní program má posunout kompetence sester více do case managementu zdraví (koordinátor zdraví) a má umožnit sestrám zapojovat do péče i ostatní subjekty pod jejím vedením. Ostatními subjekty jsou např. sám pacient, pečující rodina, sociální služby či dobrovolníci. V rámci pilotního projektu musíme nalézt systém, kterým budeme měřit kvalitu a efektivitu péče. Období projektu plánujeme na 3 roky.

Diskusní téma: Pilotní projekt

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek