Novela zákona o zdravotních službách

18.01.2017 14:59

Vážené kolegyně, kolegové, dnes se mi od ČSPM (Česká společnost palaitivní medicíny) dostal do ruky dokument, který představuje změnu zákona o zdravotních službách a doplňuje v něm další zdravotní službu poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jedná se o odstavec c) hospicová domácí péče, v jejímž rámci se pacientovi v terminálním stavu poskytuje paliativní péče.

Tuto změnu neorganizuje ČSPM, ale nejspíš APHPP (Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče). Z mého pohledu je velmi podivné, že jsme o záměru nevěděli a že se dělá bez profesní diskuze. Dnes jsem předal dokumenty naší advokátní kanceláři, která má za úkol analyzovat dopady na domácí ošetřovatelskou péči. Zároveň jsem dnes požádal prezidentku ADP o účast na společném postupu při hájení zájmu domácí péče. Rád bych se domluvil na společných stanoviscích. Výsledek se dozvím v pondělí.

V každém případě se chceme připravit na připomínkové řízení.

Stáhnout navrhovanou změnu zákona

 

Stáhnout registrační list výkonu APHPP