Nové výkony pro odbornost 925

30.03.2017 16:06

Česká asociace sester předložila pracovní skupině seznamu výkonů MZČR, společně s Českou společností paliativní medicíny, návrh na zařazení do seznamu výkonů dva nové výkony. 

  1. Agregovaný výkon mobilní specializované paliativní péče – klinicky nestabilní pacient
  2. Agregovaný výkon mobilní specializované paliativní péče – klinicky nestabilní pacient se z.važnými symptomy 

Výkony jsou určeny pro segment 925 za předpokladu naplnění jejich podmínek. Pracovní skupina bude o zařazení rozhodovat dne 27.4.2017. Domácí péče by tak mohly vytvořit vlastní multidisciplinární tým MSPP a zajišťovat mobilní specializovanou paliativní péči.