Navýšení/nenavýšení úhrad domácí péče

10.02.2017 11:50

Seznam zdravotních výkonů navýšil od 1.1.2016 cenu práce sestry o 10%. Toto navýšení však nezohledňuje ani úhradová vyhláška pro rok 2016, ani úhradová vyhláška pro rok 2017. Úhrady zůstávají na úrovni referečního období. V roce 2017 bude úhrada "zastropována" limitem úhrady podle roku 2015. Tento limit je navýšen pouze o 4%. Poskytovatel bude dostávat v průběhu roku 2017 tzv. předběžné měsíční úhrady, které mají povahu zálohových plateb. Po skončení roku 2017 provedou zdravotní pojišťovny vyúčtování vykázané péče tak, že vynásobí počet vykázaných bodů v roce 2017 hodnotou bodu 1,02 Kč a připočtou hodnotu vykázaného ZUM a ZULP. Takto vypočtená úhrada bude představovatskutečnou hodnotu vykázané péče v roce 2017, která zohledňuje i 10% navýšení ceny práce sestry. Tuto částku však poskytovatelé v drtivé většině případů od zdravotní pojišťovny neobdrží. Zdravotní pojišťovna totiž současně vypočte limit úhrady pro rok 2017 podle roku 2015. Tento limit se stanoví výpočtem podle následujícího vzorce:

Počet ošetřených unikátních pojištěnců v roce 2017 x průměrná úhrada na URČ za výkony včetně ZUM a ZULP v roce 2015 x 1,04 

Průměrná úhrada na URČ se vypočte následovně: Celková úhrada od zdravotní pojišťovny za výkony a ZUM a ZULP v roce 2015 děleno počet ošetřených pojištěnců v roce 2015

    Pokud celková úhrada vypočtená podle skutečně vykázaných bodů překročí stanovený úhradový limit, zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí pouze částku odpovídající úhradovému limitu. 

Jinými slovy, pokud poskytovatel poskytne v roce 2017 stejný objem péče na pacienta jako v roce 2015, měl by obdržet o 10% vyšší úhradu za práci sestry.  Pojišťovny ovšem při vyúčtování tolerují navýšení objemu péče ve srovnání s rokem 2015 pouze o 4%. Zbytek poskytovatelům neuhradí. Poskytovatelům se tedy úhrada nenavýší o 10% za práci sestry, jak předpokládá Seznam zdravotních výkonů, ale pouze o částku v hodnotě 4% objemu částky za referenční období 2015.

Nezbývá než udělat méně péče, abychom nepřekročili hodnotu referenčního období, nebo vyhledávat pacienty s nízkými náklady. Pacienti s vysokými náklady budou končit nejspíš v nemocnicích, protože je sestry nemohou ovlivnit a reálně hrozí, že jim péče o nákladné pacienty nebude zdravotní pojišťovnou uhrazena. Kompetence indikace rozsahu ošetřovatelské péče je přiznána v úhradovém systému pouze lékařům.