Návrh na navýšení kompetencí

07.02.2019 14:26

Vážené kolegyně, kolegové, 

v rámci pracovní skupiny MZČR pro inovaci domácí péče jsme předložili návrh na úpravu kompetencí. Opět proti nám stojí praktičtí lékaři. MUDr. Uhrová, která zastupuje sdružení praktických lékařů a nesouhlasí např. s rozšířenou možností indikace domácí péče ambulantních specialistů na více než 14 dnů. Principem návrhu je, aby chroničtí pacienti v péči ambulantních specialistů mohli mít indikovanou domácí péči přímo od ambulantního specialisty. Dále se snažíme prosadit kompetenci sestry organizovat si práci sammostatně, a to na základě potřeby ošetřovatelského procesu s ohledem na vlivy a stav ošetřovatelských problémů. V žádosti jsem prezentoval kazuistiku požadovaného postupu. Ostatní návrhy viz níže.

Jiří Kabát

 Stáhnout návrh