Konference - report

10.07.2017 13:35

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech uskutečnila konference České asociace sester Sekce domácí péče. Tématem této v Poděbradech první konference byla domácí péče a její budoucnost.  Přivítat všechny zúčastněné přišli i významní hosté, senátorka Parlamentu České republiky Emilie Třísková a starosta Poděbrad Ladislav Langr. Po úvodních slovech hostů, kteří poděkovali nejen organizátorům konference, ale všem sestrám domácí péče za jejich práci, představil předseda Sekce domácí péče Bc. Jiří Kabát vize předsednictva Sekce domácí péče České asociace sester. Mezi další vystupující patřil MUDr. Pavel Svoboda, který je primářem Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči. Pan doktor Svoboda se ve svém příspěvku věnoval tématu paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. O své zkušenosti z terénu se podělily  zaměstnankyně Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.. V  příspěvku všem přítomným přiblížily způsob, jakým Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. pečuje o umírající pacienty a zdůraznily jak je pro pacienta a jeho rodinu právě provázanost sociálních a zdravotních služeb důležitá. Mezi vzácné hosty poděbradské konference patřila i renomovaná advokátka specializující se na zdravotnické právo MUDr. et Mgr. Dagmar Záleská, jež seznámila přítomné zdravotní sestry s právními aspekty zdravotnictví.

Milým překvapením konference byl velký počet účastníků. V sále bylo přítomno 150 sester i z velmi vzdálených agentur. Zájem sester o danou problematiku nás velmi potěšil a zároveň je pro výbor sekce domácí péče zavazující.  Těšíme se na další osobní setkání a společné sdílení zkušeností. 

Bc. Jana Povolná