Doplněný návrh APHPP

24.01.2017 08:21

Dne 23.1.2017 zaslali zástupci APHPP doplněný návrh na zřízení nových ošetřovatelských výkonů a nové odbornosti. V tomto dokumentu nově navrhují zřídit novou odbornost 923 a vázat jí pouze na hospicovou péči. Jedná se tedy o další štěpení domácí péče. Tento dokument navíc přišel po stanovené lhůtě pro předkládání připomínek. Ve čtvrtek 26.1. 2017 budeme s návrhy nesouhlasit. Nesouhlasná stanoviska zatím prezentují všechny zdravotní pojišťovny a zástupci ČSPM. MZČR však závěry pracovní skupiny nemusí akceptovat.

 Stáhnout doplňující návrh.