Dohodovací řízení o úhradách DP na rok 2020

16.05.2019 10:01

Chceme vás informovat o probíhajícím dohodovacím řízení. Předně musím konstatovat, že zdravotní pojišťovny k jednání nepřistupují seriózně. Doposud nám nebyl zaslán žádný požadovaný dokument v dohodnutém termínu. K jednání pro příští týden jsme požadovali odpověď na otázky, které nám pomohou návrh pojišťovny ověřit v praxi. Doposud nic nepřišlo, ačkoli termín byl do úterý 14. 5. 2019. 

Předložený návrh pojišťovnou byl pouze ústní a velmi složitý. Podíváte-li se na letošní vzorec, tak je ve srovnání s navrhovaným pro rok 2020 jednodušší. Pojišťovny chtějí přidat agenturám za kvalitní péči. Kvalitu ovšem neumí nikterak měřit a hlavním kritériem se stává čas návštěvy o víkendech a materiální výkony. Z tohoto důvodu jsme navrhli orientovat hodnotu navýšení na DG, které představují náročnější péči. Jedná se o pacienty s těmito DG: C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, I60 – I69, E10.3+ – E10.7+, E11.3+ – E11.7+. Tyto pacienty jsme požadovali vyřadit z regulace tak, aby péče v těchto případech byla hrazena v plné výši. Pojišˇtovny úplnou deregulaci ovšem odmítají. Navíc se v tomto případě ještě nejedná o navýšení úhrad, pouze o posunutí hranice regulace.  To nám bohužel  nepřináší stabilizaci v domácí péči, a pokud to nebude jinak, nemůžeme na dohodu přistoupit.

Dohodovací tým pro odbornost 925:

  • Mgr. Bc. J. Kabát, 
  • Bc. L. Kučerová, 
  • Bc. L. Kondelíková, 
  • Bc. K. Sedláková, 
  • MUDr. Mgr. D. Záleská (poradce)