Dohodovací řízení končí nedohodou

19.06.2019 19:40

Vážené kolegyně, kolegové, dohodovací řízení s pojišťovnami skončilo nedohodou. Pojišťovna nám nabízela finanční podmínky, které neodpovídaly nákladům, které poskytovatelé na péči musí vynaložit. Několik let tak pouze doháníme inflaci a navýšení platů v nemocnicích nám tak trochu láme vaz. Náš segment jednal po celou dobu společně, přičemž jsme předložili 3 návrhy. Naše návrhy požadovaly navýšení úhrad cca o 30% – 40% s menší mírou regulace, a to pouze u pacientů s post akutní péče. Nároční pacienti měli být z regulace vyjmuti.

V tuto chvíli musí MZČR rozhodnout o naší budoucnosti. Na konferenci ČAS jsme pana ministra informovali, že tento stav hrozí. Příští týden proběhne kulatý stůl v Senátu ČR, kde poskytovatelé mohou prezentovat reálný stav jejich ekonomické situace. Dále bude následovat petice, která by měla MZČR prokázat naléhavou situaci a žádost o akutní řešení. 

Pokud MZČR rozhodne v duchu zdravotních pojišťoven, kdy úhrady nebudou umožňovat poskytovatelům náklady na péči, zvážíme podání ústavní stížnosti, s požadavkem zrušení úhradové vyhlášky. Poskytovatelé nesmí doplácet za stát na domácí péči. Mzdové náklady hodinového výkonu ošetřovatelské návštěvy zdaleka nedosahují na průměrné mzdy v ČR. Rozdíl až 15 000 Kč je neúnosný.

Jiří Kabát