Dohodovací řízení

30.05.2018 10:55

Vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si Vám předat informace o výsledcích dohodovacího řízení.

Od počátku roku proběhlo několik schůzek mezi všemi pojišťovnami a segmentem domácí péče. Předem je třeba podotknout a poděkovat celému segmentu domácí péče, že jsme dokázali být do poslední chvíle jednotní. Tato jednota přinesla ovoce, a to zejména v závěru vyjednávání, kdy se podařilo dohodnout  ještě lepší podmínky, než byl druhý kompromisní návrh ze strany pojišťoven. Důležité je také zmínit, že celého dohodovacího řízení se účastnil i zástupce ministerstva zdravotnictví jako nestranný dohled nad vyjednáváním. Letos poprvé ministr zdravotnictví nařídil pojišťovnám a poskytovatelům, aby respektovaly zákon, který přikazuje v rámci dohodovacího řízení jednat a hledat cesty ke kompromisu. V minulosti každá strana předala návrh, a pokud nebyl totožný, došla k nedohodě a rozhodnutí o úhradách provedlo MZ ČR prostřednictvím úhradové vyhlášky. Obě strany nikdy neučinily žádná další jednání, která by vedla ke kompromisu. Musím říci, že letos díky panu ministrovi zdravotnictví, se všichni snažili dojít k dohodě, i když to nebyla lehká jednání. Na straně pojišťoven stojí zkušení vyjednavači, kteří jsou odpovědní za veřejné prostředky celého zdravotnictví. Na straně druhé stojí nezkušené zdravotní sestry, jenž chtějí především pomáhat lidem, nikoliv lobovat a dojednávat prostředky na úhrady péče o pacienty, aby zajistily finance do sektoru domácí péče. Jistě velký nepoměr zkušeností, který jsme ovšem zvládli (znovu je třeba opakovat, že díky jednotě celého segmentu). Pro informaci – segment tvoří Asociace domácí péče ČR, z. s. - odbornost 925, Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení - odbornost 925, Asociace denních stacionářů a krizových center, z. S - odbornost 914, Česká asociace sester, z.s. - odbornost 925, odbornost 914, Grémium managerů agentur domácí péče, z.s. - odbornost 925, Fórum mobilních hospiců, z. s. - odbornost 926, Charita ČR -  odbornost 925.

Nyní k samotným úhradám. První návrh námi předložený se výrazně lišil od návrhu předloženého pojišťovnami. Navýšení od pojišťoven bylo plánováno v rozsahu 2% plošně a o dvě další procenta pro poskytovatele, kteří zajišťují péči ve velké míře pacientům 7 dní v týdnu, v noci a včetně materiálových nákladů. Náš návrh prezentoval 9% navýšení plošně. Na prvním jednání jsme společně k dohodě nedošli. Druhé jednání nebylo oficiální a probíhalo na půdě VZP. Zde jsme si vysvětlili svá stanoviska. Když pominu neudržené emoce ze strany VZP, které nám byly velmi nepříjemné, bylo jednání konstruktivní a přiblížilo nás k reálným možnostem našich požadavků. Proto jsme připravili nový návrh, jenž prezentoval nižší navýšení. Toto však mělo šanci projít a v závěru je mnohem výhodnější než dva návrhy zdravotních pojišťoven.

Dohoda vzešla na posledním oficiálním jednání, kde se nám podařilo pojišťovny přesvědčit a ještě posunout benefity o náročné pacienty k většímu počtu poskytovatelů.

Výsledkem je hodnota bodu 1,05,-Kč, navýšení PURa na 1,05% + bonifikace za ošetřování pacientů v terminálním stavu, kteří jsou ze 100% hrazeny výkonem a nespadají do regulace + bonifikace za péči o nákladné pacienty až o 3% vyšší hodnota bodu, u kterých se nám podařilo snížit hranici kritérií tak, aby oproti návrhu pojišťoven tento benefit dostalo více poskytovatelů, kteří se starají o pacienty o víkendu nebo v noci nebo o pacienty s materiálními výkony.

Dále jsem se dohodli s panem ministrem, že budeme hledat další prostředky z fakultativních zdrojů, kterými bychom zmenšili nepoměr úhrad mezi lůžkovou a ambulantní sférou. Jednání by mohly začít v červnu.

Zde si můžete stáhnout dohodu o úhradách na rok 2019.

Stáhnout dohodu