Dohadovací řízení nedopadlo dobře

16.11.2017 06:25

Sekce domácí péče spojila síly se dvěma profesními organizacemi a vytvořila návrh a připomínky k úhradové vyhlášce. Bohužel tento návrh nebyl ministerstvem akceptován. Dalším bohužel je skutečnost, že Charita a ADPCR jedná po druhé koleji a nejsme jednotní. Jejich návrhy neznáme, protože je tají. V nedávné době byl člen jiné profesní organizace vyveden z konference ADPCR, ačkoli chtěl pouze sjednotit organizace k vyjednávání. To je další důkaz skutečnosti, že ADPCR chce s Charitou stále řídit segment domácí péče a dojednávat podmínky po svém. Výsledek? Horší než loni. Naše návrhy se tak stávají pouze součástí administrativního procesu a jsou určeny k založení. Změnit to mohou opět plné moce, které musíme získat, abychom za segment mohli vyjednávat my. Proto si vás dovolujeme opět požádat o zplnomocnění na vyjednávání pro rok 2019. Věříme, že pokud povedeme segment, nebudou naše návrhy pouze založeny a dostaneme šanci je i ústně projednat.

Návrh ke stažení zde

Jiří Kabát