Demografický vývoj nákladů DP

15.03.2018 11:19

Jak budou vypadat náklady na péči v roce 2026 ukazuje stávající graf. Pokud se systém nezmění, budou v ČR stoupat náklady na domácí péče stejným směrem jako demografická křivka stárnutí populace v České republice. Indikace DP prostřednictvím praktických lékařů odráží potřeby pacienta v době vyšetření. Průběh péče může významně ovlivnit sestra, která nyní ale nemá kompetenci cokoli změnit, zapojit do péče jiné služby či jiné osoby. Pokud to takto necháme, v roce 2026 nebude na domácí péči dostatek prostředků.

Kdo může systém zachránit? Je to právě všeobecná sestra, jejíž odborná intervence dokáže v rodinách zázraky. Pokud bude moci pracovat samostatně a bude mít kompetenci nastavovat a plánovat ošetřovatelský proces, dokáže nejlépe naplnit principy participace na péči pacienta a jeho rodiny. Dále dokáže analyzovat sociální problémy, které ovlivňují ošetřovatelský a léčebný proces a dále je delegovat na sociální práci. To vše musí ovšem úhrada práce všeobecné sestry zohledňovat. Zapojení více rukou na péči ušetří českému zdravotnictví významné prostředky.

JK