Co znamená pro domácí péči odbornost 926

21.02.2018 14:41

Vážené kolegyně, 

v poslední době zaznamenávám jisté negativní ohlasy vůči nové odbornosti 926. Panují obavy, že tato odbornost přebere část tzv. hospicových pacientů agenturám domácí péče.

Opak je ale pravdou. Tato odbornost vznikla na základě pilotního programu, který trval celkem 3 roky. Výsledky tohoto programu ukazují, že tento typ služby je dobře nastaven pro symptomově náročné pacienty, kteří se k nám poskytovatelům domácí péče často ani nedostávají a zůstávají do konce života v nemocnicích. V jiných případech jsou hospitalizováni při akutním zhoršení či nestabilitě symptomů, které praktický lékař již nedokáže úspěšně léčit. Odbornost 926 má nastaveny přísná kritéria, která zaručují, že svou kapacitu využijí pouze pro symptomově komplikované pacienty, které se nedaří ošetřovat v režimu praktického lékaře a domácí péče. Jedná se o velmi malou skupinu pacientů 20%. Ostatních 80% pacientů není určeno pro odbornost 926, nýbrž pro nás domácí péče prostřednictvím indikace praktických lékařů. Tato data potvrzuje i věstník MZČR, jako závazně právní dokument vydaný 15. Prosince 2017.

Není tedy třeba šířit obavy, že se domácí péče nemohou starat o pacienty v závěru života. Dle Věstníku a seznamu výkonů poskytuje domácí péče obecnou paliativní péči, která je určená pacientům s dobře kontrolovanými symptomy ošetřujícím či praktickým lékařem. Kdo tvrdí, že se domácí péče o tyto pacienty postarat neumí, je v problematice této péče neorientovaný, nebo má bohužel jiné zájmy. Česká společnost paliativní medicíny bere domácí péči jako partnera pro zajištění obecné paliativní péče u 80% umírajících v domácím prostředí.

Jiří Kabát

Věstník ke stažení:  MZČR