Co se odehrálo na olomoucké konferenci „Domácí péče“

29.05.2019 07:04

Máme za sebou důležitou akci, a tak se s vámi chci podělit o krátkou zprávu o jejím průběhu. Ve dnech 23.–24. května 2019 proběhla v Olomouci konference „Domácí péče“. Děkujeme všem sestrám, které nás svou účastí podpořily. 

Program konference byl zaměřen převážně na financování domácí péče, které má v posledních letech nemalé problémy. Udržet kvalitní provoz domácí péče znamená dotovat ji ze svého či jiných veřejných zdrojů. Na konferenci došlo k většinové shodě, že zdravotní pojišťovny nehradí reálné náklady na domácí péči. Dvouleté navyšování platů v lůžkových zařízeních dostalo domácí péči na kolena. Špatnou náladu v agenturách domácí péče a akutní potřebu řešit danou situaci dobře ilustrovaly i příběhy účastníků konference. 

Jak jsme avizovali, na konferenci přijal pozvání i ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Druhý den konference opravdu přijel a prezentoval postoje Ministerstva zdravotnictví ČR k domácí péči. Pan ministr domácí péči podporuje a chce její rozvoj. Podpořil všechny aktivity pracovní skupiny pro budoucí koncepci domácí péče, včetně pilotního projektu, který by měl v dalších 10 letech domácí péči změnit tak, aby byla provozuschopná s ohledem na personální a demografické vlivy. 

Na konferenci se vedla také diskuze o dohodovacím řízení na rok 2020, které skončilo nedohodou segmentu a zdravotních pojišťoven. Požadavky segmentu cílí cca na 30–40% navýšení, které je pro pana ministra moc skokové (hodnota navýšení vždy záleží na dané regulaci). Snažil jsem se argumentovat faktem, že v současné době nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny reálné náklady na tuto péči. Pokud ji skutečně chceme rozvíjet a zkvalitňovat, musíme na to mít dostatek finančních prostředků a nemůžeme domácí péči podfinancovávat. 

V závěrečné diskuzi některé sestry prezentovaly panu ministrovi kritický stav domácí péče v ČR, zejména zmiňovaly nedostatek sester, finanční podhodnocení poskytované péče či vracení peněz za rok 2018. Z mého pohledu bylo velmi důležité, že o kritickém stavu nehovoří už jen zástupci segmentu domácí péče, ale přímo poskytovatelé, kteří navíc měli možnost sdělit své postoje přímo panu ministrovi.

A co dál? 

Slíbili jsme panu ministrovi, že segment předloží ještě další návrh (mimo dohodovací řízení) tak, aby byl minimalizován onen nežádoucí skokový nárůst objemu prostředků do domácí péče. Pokud neuspějeme, musí MZ ČR rozhodnout v úhradové vyhlášce. Další kroky budeme konzultovat, až zhodnotíme dopady úhradové vyhlášky.

 

Děkuji všem účastníkům konference za podporu a účast. Děkuji segmentu domácí péče, že je jednotný. Držím nám všem i pacientům palce, aby domácí péče byla finančně podpořena tak, aby se mohla rozvíjet její kvalita ke spokojenosti poskytovatelů a pacientů.

Jiří Kabát – předseda sekce