Co nás čeká za 10 let, aneb žádost o změnu

27.03.2019 07:40

Vážené kolegyně, současný stav domácí péče je neúnosný. Podfinancování této služby se dostává na hranici udržitelnosti. Na ministerských stránkách naleznete kalkulační vzorec výkonu domácí ošetřovatelské péče, který je v tuto chvíli platný. Hodinový výkon domácí ošetřovatelské péče je ohodnocen na 344 Kč a je rozdělen na 2 položky. Osobní náklady (přímé) a režie. Osobní náklady, tedy náklady na super-hrubou mzdu činí v tomto výkonu 157 Kč. Na režii mají poskytovatelé 187 Kč. To je částka na úhradu všech ostatních nákladů, včetně přiměřeného zisku poskytovatele, na který má dle platné legislativy nárok. Realita je jasná. Částka 157 Kč na super-hrubou mzdu nestačí. Tyto náklady musí poskytovatelé hradit z režie. V roce 2020 to ovšem neunese už ani režie. Nezbývá nic jiného než se v krátkodobém horizontu snažit o navýšení úhrad. To je předmětem současného dohodovacího řízení, kdy vycházíme z nepodkročitelné potřeby získat 500 Kč za poskytnutou ošetřovatelskou hodinu. Stejně jako právník poskytuje hodinu své služby za 2000 Kč, stavební firma od 700 Kč, tak ošetřovatelská péče musí mít svou sazbu také. 

Víme, že stávající systém úhrad bude pro stát za 10 let neúnosný. Musí se změnit princip práce a odměňování. Z tohoto důvodu jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví České republiky o realizaci zásadních změn na úrovni poskytování domácí ošetřovatelské péče. Celý projekt je prozatím plánován v obecné rovině a jeho cílem je nastavení nového způsobu poskytování domácí ošetřovatelské péče a jeho ověření v praxi. Nový způsob musí zohledňovat očekávaný vývoj stárnutí lidské populace, standardy ošetřovatelské vědy a ekonomické možnosti státu tak, aby bylo nalezeno kompromisu mezi dostupnou, kvalitní a ekonomicky efektivní péčí se zachováním principu spravedlnosti a zdravé motivace. Více si prosím přečtěte v přiloženém dokumentu.

Mgr. Bc. Jiří Kabát

Stáhnout dokument Inovace