Konference 2019

Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc
 
 
 

 

 

PROGRAM 23.5. 2019

09:00 – 10:00     Registrace

DOPOLEDNÍ BLOK

Moderuje:           Miloslava Machovcová, Bc. Jana Povolná

10:00 – 10:15     Zahájení  Mgr. Bc. Jiří Kabát, předseda sekce Domácí péče ČAS

10:15 – 11:00     Zdravice :  ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, senátorky Parlamentu ČR paní Emilie            Třískové,  hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka, prezidentky ČAS PhDr. Martiny Šochmanové, MBA

11:00 - 11:30       Kolik stojí domácí péče v ČR - Mgr. Bc. Jiří Kabát

11:30 - 11:45       Diskuze k tématu

11:45 - 12:00       Segment domácí péče - Bc. LudmilaKondelíková

12:00 - 12:30      Nové právní aspekty v DP - MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

12:30 – 13:00     Vystoupení generálního sponzora firmy Pro CleanLife s.r.o.

13:00 - 14:00     Přestávka na oběd

 

ODPOLEDNÍ BLOK

Moderuje:         Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Věra Kolegarová

14:00 – 14:15     Chyby ve vykazování DP - Eva Caltová, zástupce VZP

14:15 – 14:30      Péče o člověka s demencí v domácím prostředí - Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

14:30 – 15:00      FirmaSORAL & HANZLIK, s.r.o.

15:00 – 15:15     Postavení sester ve společnosti a provázanost služeb - senátorka. Emílie Třísková

15:15 – 16:00      Vystoupení sponzorů

18:00                  Závěrečný raut, společné setkání 

     

PROGRAM  24.5. 2019

Moderuje:         Mgr. Jiřina Žežulová, Bc. Kamila Sedláková

09:00 – 09:30     Certifikace v DP - proč se akreditovat, nebo certifikovat - Ing. Bc. Irena Kouřilová

09:30 – 09:40     Zpráva o činnosti sekce DP -   Mgr. Petra Krajíčková

09:40 – 09:50     Zpráva o hospodaření sekce DP -   Mgr. Věra Kolegarová

09:50 – 10:10     Management DP - Bc. Kamila Sedláková

10:10 – 10:35     Budoucnost DP  - Mgr. Bc.Jiří Kabát

10:35 – 12:00     Prezentace firem

12:00                  Závěr konference

                                     

Stáhnout přihlášku