Aktuální informace

30.03.2017 16:06
Česká asociace sester předložila pracovní skupině seznamu výkonů MZČR, společně s Českou společností paliativní medicíny, návrh na zařazení do seznamu výkonů dva nové výkony.  Agregovaný...
10.02.2017 11:50
Seznam zdravotních výkonů navýšil od 1.1.2016 cenu práce sestry o 10%. Toto navýšení však nezohledňuje ani úhradová vyhláška pro rok 2016, ani úhradová vyhláška pro rok 2017....
28.01.2017 08:39
Dne 26. 1. 2017 proběhlo zasedání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů, na kterém byly předloženy nové výkony KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí...
28.01.2017 08:06
  Stanovisko dotčeného orgánu Soubor ke stažení Svaz ZP Stáhnout VZP Stáhnout ČAS Stáhnout ČSPM  Stáhnout   
26.01.2017 06:28
Vážené kolegyně, kolegové, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče předložila návrh do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, která se koná dne 26. 1. 2017 na...
Záznamy: 31 - 35 ze 41
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Zplnomocněte nás k zastupování vaší organizace, abychom společně dosáhli očekávaných cílů.

Plnou moc prosím zašlete do 10.1. 2020.
Děkujeme za důvěru

SEZNAM ZÁSTUPCŮ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ