Aktuální informace

28.01.2017 08:06
  Stanovisko dotčeného orgánu Soubor ke stažení Svaz ZP Stáhnout VZP Stáhnout ČAS Stáhnout ČSPM  Stáhnout   
26.01.2017 06:28
Vážené kolegyně, kolegové, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče předložila návrh do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, která se koná dne 26. 1. 2017 na...
24.01.2017 08:21
Dne 23.1.2017 zaslali zástupci APHPP doplněný návrh na zřízení nových ošetřovatelských výkonů a nové odbornosti. V tomto dokumentu nově navrhují zřídit novou odbornost 923 a vázat jí pouze na...
20.01.2017 10:29
Vážené kolegyně, kolegové. Dostala se nám do rukou pozvánka do pracovní skupiny MZ, ve které se mají projednávat nové výkony. Předkladatelem návrhu na zařazení nových zdravotních výkonů do seznamu...
18.01.2017 14:59
Vážené kolegyně, kolegové, dnes se mi od ČSPM (Česká společnost palaitivní medicíny) dostal do ruky dokument, který představuje změnu zákona o zdravotních službách a doplňuje v něm další zdravotní...
Záznamy: 31 - 35 ze 38
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Zplnomocněte nás k zastupování vaší organizace, abychom společně dosáhli očekávaných cílů.

Plnou moc prosím zašlete do 10.1. 2020.
Děkujeme za důvěru

POZOR

Pan ministr posunul účast na konferenci domácí péče v Olomouci na pátek 24.5. 2019 od 9:00 hod. 

Anketa

Regulovala vaší péči VZP za rok 2018?

Celkový počet hlasů: 7

Konference DP 2019 

Na konferenci přijal pozvání pan Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

SEZNAM ZÁSTUPCŮ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ