Aktuální informace

12.06.2017 10:48
Vážené kolegyně, výbor Sekce domácí péče zaslal na MZČR žádost o jednání ve věci úhradové vyhlášky na rok 2018. Důvodem je neúspěšné dohadovací řízení, při kterém VZP navrhuje pouze jednoprocentní...
13.04.2017 09:11
Vážení, začalo první kolo dohadovacího řízení. ČAS předložil návrh, který prezentuje 15% navýšení mzdových prostředků + 4% pravidelní roční růst. Tedy 19% pro rok 2018. V souladu...
30.03.2017 16:06
Česká asociace sester předložila pracovní skupině seznamu výkonů MZČR, společně s Českou společností paliativní medicíny, návrh na zařazení do seznamu výkonů dva nové výkony.  Agregovaný...
10.02.2017 11:50
Seznam zdravotních výkonů navýšil od 1.1.2016 cenu práce sestry o 10%. Toto navýšení však nezohledňuje ani úhradová vyhláška pro rok 2016, ani úhradová vyhláška pro rok 2017....
28.01.2017 08:39
Dne 26. 1. 2017 proběhlo zasedání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů, na kterém byly předloženy nové výkony KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí...
Záznamy: 21 - 25 ze 33
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Zplnomocněte nás k zastupování vaší organizace, abychom společně dosáhli očekávaných cílů.

Plnou moc prosím zašlete do 10.1. 2020.
Děkujeme za důvěru

Aktuální váha hlasů

Po sečtení plných mocí jsme dopadli v našem segmnetu velmi dobře!!
Děkujeme za vaše plné moci. Pomohou nám v průběhu roku při dojednávání lepších podmínek pro domácí péče.
 
 
     
Sdružení poskytovatelů  Statutární zástupce  
Česká asociace sester Mgr.Petra Vytasil Krejčíková 86
Asociace denních stacionářů a krizových center  MUDr. Ondřej Pěč 4
Charita  Česká republika Mgr.Lukáš Curylo 64
Asociace domácí péče České republiky Bc. Ludmila Kondelíková 66
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení Jakub Zahradníček 1
Grémium managerů agentur domácí péče, z.s. Mgr. Lucie Brožková 9
Sdružení majitelů a poskytovatelů DP Bc. Kamila Sedláková 4

 

Konference DP 2019 

Na konferenci přijal pozvání pan Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

SEZNAM ZÁSTUPCŮ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

NABÍDKA STUDIA