Archiv článků

28.01.2017 08:06
  Stanovisko dotčeného orgánu Soubor ke stažení Svaz ZP Stáhnout VZP Stáhnout ČAS Stáhnout ČSPM  Stáhnout   
26.01.2017 06:28
Vážené kolegyně, kolegové, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče předložila návrh do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, která se koná dne 26. 1. 2017 na zařazení nových výkonů : KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí...
24.01.2017 08:21
Dne 23.1.2017 zaslali zástupci APHPP doplněný návrh na zřízení nových ošetřovatelských výkonů a nové odbornosti. V tomto dokumentu nově navrhují zřídit novou odbornost 923 a vázat jí pouze na hospicovou péči. Jedná se tedy o další štěpení domácí péče. Tento dokument navíc přišel po stanovené lhůtě...
20.01.2017 10:29
Vážené kolegyně, kolegové. Dostala se nám do rukou pozvánka do pracovní skupiny MZ, ve které se mají projednávat nové výkony. Předkladatelem návrhu na zařazení nových zdravotních výkonů do seznamu zdravotních výkonů (vyhláška  č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů...
18.01.2017 14:59
Vážené kolegyně, kolegové, dnes se mi od ČSPM (Česká společnost palaitivní medicíny) dostal do ruky dokument, který představuje změnu zákona o zdravotních službách a doplňuje v něm další zdravotní službu poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jedná se o odstavec c) hospicová domácí...
18.01.2017 14:47
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nadcházející rok máme velkou příležitost vyjednat změny úhradového systému ve prospěch poskytovatelů domácí péče – tak abychom v roce 2018 mohli v našich organizacích pracovat za lepších podmínek. Jedná se především o navýšení úhrad a kompetencí, které...
18.01.2017 14:29
Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pár vět k představení mé osoby a několika vizí, které bych rád naplnil za dobu mého předsednictví. Jmenuji se Jiří Kabát a byl jsem zvolen předsedou sekce domácí péče České asociace sester. V oboru domácí ošetřovatelské péče pracuji 10 let a...
04.01.2017 16:32
  Dne 4.1. 2017 proběhlo setkání GMAP s předsedou Sekce domácí péče ČAS. Předmětem tohoto setkání byla diskuze o úzké spolupráci při vyjednávání lepších podmínek pro poskytovatele domácí péče. Obě organizace se shodly na společném postupu, který by měl být na úrovni programu podpory pro...
Záznamy: 41 - 50 ze 56
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>