Archiv článků

03.07.2017 10:48
V příloze naleznete odpověď pana náměstka na námi zaslanou žádost. Bohužel se na této úrovni schůzka nepodařila sjednat. Stáhnou odpověď
12.06.2017 10:48
Vážené kolegyně, výbor Sekce domácí péče zaslal na MZČR žádost o jednání ve věci úhradové vyhlášky na rok 2018. Důvodem je neúspěšné dohadovací řízení, při kterém VZP navrhuje pouze jednoprocentní růst úhrad. S ohledem na personální krizi a potřebu narovnání osobních nákladů je třeba navýšit úhrady...
13.04.2017 09:11
Vážení, začalo první kolo dohadovacího řízení. ČAS předložil návrh, který prezentuje 15% navýšení mzdových prostředků + 4% pravidelní roční růst. Tedy 19% pro rok 2018. V souladu s navýšením hodnoty bodu jsme požadovali i posunutí regulace objemu péče v návaznosti na referenční...
30.03.2017 16:06
Česká asociace sester předložila pracovní skupině seznamu výkonů MZČR, společně s Českou společností paliativní medicíny, návrh na zařazení do seznamu výkonů dva nové výkony.  Agregovaný výkon mobilní specializované paliativní péče – klinicky nestabilní pacient Agregovaný...
10.02.2017 11:50
Seznam zdravotních výkonů navýšil od 1.1.2016 cenu práce sestry o 10%. Toto navýšení však nezohledňuje ani úhradová vyhláška pro rok 2016, ani úhradová vyhláška pro rok 2017. Úhrady zůstávají na úrovni referečního období. V roce 2017 bude úhrada "zastropována" limitem...
28.01.2017 08:39
Dne 26. 1. 2017 proběhlo zasedání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů, na kterém byly předloženy nové výkony KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí hospicové paliativní péče a KDHPP – ošetřovatelská intervence komplexní domácí hospicové paliativní péče –...
28.01.2017 08:06
  Stanovisko dotčeného orgánu Soubor ke stažení Svaz ZP Stáhnout VZP Stáhnout ČAS Stáhnout ČSPM  Stáhnout   
26.01.2017 06:28
Vážené kolegyně, kolegové, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče předložila návrh do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, která se koná dne 26. 1. 2017 na zařazení nových výkonů : KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí...
24.01.2017 08:21
Dne 23.1.2017 zaslali zástupci APHPP doplněný návrh na zřízení nových ošetřovatelských výkonů a nové odbornosti. V tomto dokumentu nově navrhují zřídit novou odbornost 923 a vázat jí pouze na hospicovou péči. Jedná se tedy o další štěpení domácí péče. Tento dokument navíc přišel po stanovené lhůtě...
20.01.2017 10:29
Vážené kolegyně, kolegové. Dostala se nám do rukou pozvánka do pracovní skupiny MZ, ve které se mají projednávat nové výkony. Předkladatelem návrhu na zařazení nových zdravotních výkonů do seznamu zdravotních výkonů (vyhláška  č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů...
Záznamy: 31 - 40 ze 52
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>