Archiv článků

07.08.2017 15:02
Vážené kolegyně, kolegové,  obdržel jsem dotazy některých poskytovatelů, zda doprava do laboratoře při odběrech biologického materiálu je součástí materiálového výkonu či ne. V minulosti jsem se sám setkal s postupem VZP, kdy byly vykázané cesty do laboratoře regulovány. Obrátili jsme se...
07.08.2017 14:36
Stáhnout soubor dotazu Stáhnout soubor odpovědi
07.08.2017 14:30
Vážené kolegyně, kolegové, v současné době probíhá průzkum v oblasti inovace domácí péče. Prozatím se průzkumu účastnilo 26 organizací. Pokud máte zájem ovlivnit naší práci, vyplňte prosím krátký dotazník, vždy jeden za organizaci. Mnohokrát děkujeme. Dotazník zde Jiří Kabát
10.07.2017 13:35
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech uskutečnila konference České asociace sester Sekce domácí péče. Tématem této v Poděbradech první konference byla domácí péče a její budoucnost.  Přivítat všechny zúčastněné přišli i významní hosté,...
03.07.2017 10:48
V příloze naleznete odpověď pana náměstka na námi zaslanou žádost. Bohužel se na této úrovni schůzka nepodařila sjednat. Stáhnou odpověď
12.06.2017 10:48
Vážené kolegyně, výbor Sekce domácí péče zaslal na MZČR žádost o jednání ve věci úhradové vyhlášky na rok 2018. Důvodem je neúspěšné dohadovací řízení, při kterém VZP navrhuje pouze jednoprocentní růst úhrad. S ohledem na personální krizi a potřebu narovnání osobních nákladů je třeba navýšit úhrady...
13.04.2017 09:11
Vážení, začalo první kolo dohadovacího řízení. ČAS předložil návrh, který prezentuje 15% navýšení mzdových prostředků + 4% pravidelní roční růst. Tedy 19% pro rok 2018. V souladu s navýšením hodnoty bodu jsme požadovali i posunutí regulace objemu péče v návaznosti na referenční...
30.03.2017 16:06
Česká asociace sester předložila pracovní skupině seznamu výkonů MZČR, společně s Českou společností paliativní medicíny, návrh na zařazení do seznamu výkonů dva nové výkony.  Agregovaný výkon mobilní specializované paliativní péče – klinicky nestabilní pacient Agregovaný...
10.02.2017 11:50
Seznam zdravotních výkonů navýšil od 1.1.2016 cenu práce sestry o 10%. Toto navýšení však nezohledňuje ani úhradová vyhláška pro rok 2016, ani úhradová vyhláška pro rok 2017. Úhrady zůstávají na úrovni referečního období. V roce 2017 bude úhrada "zastropována" limitem...
28.01.2017 08:39
Dne 26. 1. 2017 proběhlo zasedání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů, na kterém byly předloženy nové výkony KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí hospicové paliativní péče a KDHPP – ošetřovatelská intervence komplexní domácí hospicové paliativní péče –...
Záznamy: 31 - 40 ze 56
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>