Archiv článků

24.01.2019 10:25
Vážené kolegyně, rok se s rokem sešel a bylo zahájeno další dohodovací řízení na rok 2020. Na zahájení jsme se sešli 4 zástupci segmentu a zahájili spolupráci při tvorbě společného návrhu. Společný návrh bude koncipován tak, abychom narovnali nevyváženost úhrad lůžkové a ambulantní péče....
25.10.2018 08:52
Dne 23.10.2108 proběhlo první jednání pracovní skupiny, kterou svolal náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Ing. David Šmehlík. Cílem této skupiny má být vymezení nové strategie domácí péče. Jednání se účastnili zástupci organizací, které tvoří segment domácí péče. Hlavním a úvodním tématem...
25.10.2018 08:44
Vážené kolegyně, dáváme na vědomí, že Ministerstvo zdravotnictví uplatnilo v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů připomínku ve věci výjimky pro zdravotnického...
30.07.2018 11:22
Vážené kolegyně, před měsícem jsem posílal žádost o opatření, které pomůže odstranit negativní dopady na domácí péči. Jedná se o program Akord, který má VZP, a ve kterém mimo jiné motivuje lékaře finančními prostředky za ne-indikaci domácí péče. V příloze naleznete naší žádost a odpověď paní...
26.06.2018 10:17
V poslední dnech probíhají intenzivní jednání o stavu domácí péče v ČR. Náš argument, že kvalita domácí péče klesá pro nedostatek financí a následně pro nedostatek kvalitního personálu je popírán ze strany VZP s tím, že za branami stojí poskytovatelé, kteří jí chtějí poskytovat za současné peníze a...
30.05.2018 11:07
Vážené kolegyně, pan ministr bude jmenovat pracovní skupinu pro koncepční řešení domácí péče. ČAS bude mít v této skupině svého zástupce, nejspíš to budu já. Výstupy z pracovní skupiny budeme publikovat na těchto stránkách. Jiří Kabát Dobrý den, dovolujeme si Vás informovat, že příkazem ministra...
30.05.2018 10:55
Vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si Vám předat informace o výsledcích dohodovacího řízení. Od počátku roku proběhlo několik schůzek mezi všemi pojišťovnami a segmentem domácí péče. Předem je třeba podotknout a poděkovat celému segmentu domácí péče, že jsme dokázali být do poslední chvíle...
15.03.2018 11:19
Jak budou vypadat náklady na péči v roce 2026 ukazuje stávající graf. Pokud se systém nezmění, budou v ČR stoupat náklady na domácí péče stejným směrem jako demografická křivka stárnutí populace v České republice. Indikace DP prostřednictvím praktických lékařů odráží potřeby pacienta...
15.03.2018 10:21
Vážené kolegyně, kolegové, dne 8.3. 2018 jsem byl na jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví Ing. Helenou Rögnerovou. Předmětem naší schůzky bylo téma úhrad domácí zdravotní péče. Přesněji řečeno podfinancovaných úhrad, navíc zasažených nesystémovou regulací. Paní náměstkyně sdílí naše...
21.02.2018 14:41
Vážené kolegyně,  v poslední době zaznamenávám jisté negativní ohlasy vůči nové odbornosti 926. Panují obavy, že tato odbornost přebere část tzv. hospicových pacientů agenturám domácí péče. Opak je ale pravdou. Tato odbornost vznikla na základě pilotního programu, který trval celkem 3 roky....
Záznamy: 11 - 20 ze 52
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>