Archiv článků

08.04.2019 07:45
První část dohodovacího řízení neskončila dohodou. Jednání se účastnily všechny zdravotní pojišťovny a zástupce MZ ČR.  Za naši stranu (925) byli přítomni pouze zástupci ADP ČR, ČAS a Charita.  Za celý segment byla navíc přizvána MUDr. Mgr. Záleská, jako právní poradce pro...
27.03.2019 07:40
Vážené kolegyně, současný stav domácí péče je neúnosný. Podfinancování této služby se dostává na hranici udržitelnosti. Na ministerských stránkách naleznete kalkulační vzorec výkonu domácí ošetřovatelské péče, který je v tuto chvíli platný. Hodinový výkon domácí ošetřovatelské péče je ohodnocen na...
07.02.2019 14:26
Vážené kolegyně, kolegové,  v rámci pracovní skupiny MZČR pro inovaci domácí péče jsme předložili návrh na úpravu kompetencí. Opět proti nám stojí praktičtí lékaři. MUDr. Uhrová, která zastupuje sdružení praktických lékařů a nesouhlasí např. s rozšířenou možností indikace domácí péče...
07.02.2019 14:16
Vážené kolegyně, kolegové, níže si přečtěte náš návrh na úpravu registračních listů, který jsme předložili v rámci pracovní skupiny MZČR pro inovaci domácí péče. Při jednání čelíme nesouhlasu ze strany sdružení praktických lékařů, konkrétně MUDr. Uhrové, která tvrdí, že navýšení úhrad zdravotnictví...
24.01.2019 10:25
Vážené kolegyně, rok se s rokem sešel a bylo zahájeno další dohodovací řízení na rok 2020. Na zahájení jsme se sešli 4 zástupci segmentu a zahájili spolupráci při tvorbě společného návrhu. Společný návrh bude koncipován tak, abychom narovnali nevyváženost úhrad lůžkové a ambulantní péče....
25.10.2018 08:52
Dne 23.10.2108 proběhlo první jednání pracovní skupiny, kterou svolal náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Ing. David Šmehlík. Cílem této skupiny má být vymezení nové strategie domácí péče. Jednání se účastnili zástupci organizací, které tvoří segment domácí péče. Hlavním a úvodním tématem...
25.10.2018 08:44
Vážené kolegyně, dáváme na vědomí, že Ministerstvo zdravotnictví uplatnilo v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů připomínku ve věci výjimky pro zdravotnického...
30.07.2018 11:22
Vážené kolegyně, před měsícem jsem posílal žádost o opatření, které pomůže odstranit negativní dopady na domácí péči. Jedná se o program Akord, který má VZP, a ve kterém mimo jiné motivuje lékaře finančními prostředky za ne-indikaci domácí péče. V příloze naleznete naší žádost a odpověď paní...
26.06.2018 10:17
V poslední dnech probíhají intenzivní jednání o stavu domácí péče v ČR. Náš argument, že kvalita domácí péče klesá pro nedostatek financí a následně pro nedostatek kvalitního personálu je popírán ze strany VZP s tím, že za branami stojí poskytovatelé, kteří jí chtějí poskytovat za současné peníze a...
30.05.2018 11:07
Vážené kolegyně, pan ministr bude jmenovat pracovní skupinu pro koncepční řešení domácí péče. ČAS bude mít v této skupině svého zástupce, nejspíš to budu já. Výstupy z pracovní skupiny budeme publikovat na těchto stránkách. Jiří Kabát Dobrý den, dovolujeme si Vás informovat, že příkazem ministra...
Záznamy: 11 - 20 ze 56
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>